Nieuws

Overdinkel vierkant tegen zonnepanelenpark

Het Friese bedrijf Powerfield heeft plannen voor de aanleg van een zonne-energiepark tussen de Lakerinksweg, Strootsweg en Hoofdstraat in Overdinkel.

Gesprekken gevoerd

Er zijn al gesprekken gevoerd met de provincie en de gemeente Losser. Wethouder Joop Hassink zegt dat de mogelijkheden tot de aanleg van het energiepark met de gemeente zijn besproken. De gemeente heeft de eis gesteld om, voor dat de vergunning tot bouw wordt aangevraagd, bij de Overdinkelse bevolking te biecht te gaan en te onderzoeken of er draagvlak is voor een dergelijk energiepark.

Inloopavond

Woensdagavond 9 november vond de informatiebijeenkomst over het plan om 80.000 zonnepanelen aan te leggen, plaats. De massaal opgekomen inwoners van Overdinkel zien het plan totaal niet zitten. Eén van de bewoners die naast de plek woont waar het park zal moeten komen zegt: “Enkele jaren geleden hebben wij het huis in het buitengebied gekocht met de bedoeling om in de vrij natuur te leven. Je wordt er dan niet vrolijk van dat er een verrassend bericht van de gemeente komt dat er mogelijk een dergelijk park komt. We willen geen hek van 2.35 meter hoog voor onze tuin. Dat betekent ook dat ons huis enorm in waarde zal zakken.”

Verzet

Vooral uit de hoek van de agrariërs kwam veel verzet. “Zonde om 25 ha landbouwgrond te benutten voor een dergelijk project. Zet de panelen op daken of andere plekken waar ruimte is.” Werd geopperd. Bovendien zal bij de toekomstige verkaveling van landbouwgronden de 25 ha hard nodig zijn als een soort wisselgeld. Hierop gaf Joop Hassink het antwoord dat het voor LTO nog vrij staat om de grond te kopen want het is nog door niemand aangekocht.

Powerfield

Powerfield is een van de grootste Nederlandse bedrijven op het gebied van aanleg van zonneparken. Eerder legde het bedrijf al parken aan in Emmen, Sappemeer, Veendam en Coevorden. In Overdinkel gaat het om een terrein van 25 hectare, waar in totaal 80.000 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Het park kan meer dan 6000 huishoudens van energie voorzien. Dat staat bijna gelijk aan het totale aantal huishoudens in de gemeente Losser.

Sappemeer

"Hoe bereiken wij als omwonenden dat het niet doorgaat", rees de vraag uit de zaal. De Overdinkelaren hoeven dit wiel niet opnieuw uit te vinden, want hulptroepen waren aangereisd vanuit Sappemeer. Nette Kruzenga is aldaar verwikkeld in een strijd met de gemeente en Powerfield om de aanleg van het grootste zonnepanelenpark van Noordwest-Europa aldaar te voorkomen. Ze zei dat Powerfield ogenschijnlijk een bedrijf is dat de mensen die bezwaren hebben tegemoet te komen in financiële zin. Ze waarschuwde de aanwezigen om niet zonder goed overleg stukken te tekenen. In haar omgeving is het voorgekomen dat mensen dat wel deden, in ruil daarvoor een bedrag van 4000 euro kregen en er na verloop van tijd achter kwamen dat hun woning meer dan een ton in waarde was gezakt.

Jacob van Leeuwen van Powerfield

Jacob van Leeuwen hield de aanwezigen voor dat er legio mogelijkheden waren om het park zodanig aan te leggen dat er geen hinder van wordt ondervonden. "Dat doen we om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren", aldus woordvoerder Jacob van Leeuwen. "Als mensen bepaalden plannen hebben over de inrichting van het gebied, kunnen ze dat kenbaar maken. De realisatie van een groene dam om het gebied, zodat de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken, is ook bespreekbaar.  Joop Hassink opperde dat het wellicht mogelijk is om de eis te stellen dat Powerfield elk jaar een bedrag aan een instelling doneert.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.