Nieuws

Tegen de lamp gelopen

De politie Losser hield afgelopen woensdag een verkeerscontrole in de gemeente Losser 

Controle
Tijdens een viertal controles zijn er een aantal strafbare feiten geconstateerd die hebben geleid tot bekeuringen. Zo werd er aan de Gronausestraat tussen 07:00 en 12:00 uur gecontroleerd op de aanwezigheid en werking van de verlichting van fietsers en scooters. Van 5 scooters werden de papieren gecontroleerd en in orde bevonden. Voor 14 fietsers die zonder een deugdelijke verlichting reden werd een Proces Verbaal opgemaakt.

Fietsverlichtingscampagne

In het kader van de verkeersveiligheid en het landelijke fietsverlichtingscampagne ‘Daar kun je mee thuiskomen’ hield de gemeente Losser samen met politie en verkeersadviesbureau Tref-ik op 11 januari een fietsverlichtingscontrole aan de Oldenzaalsestraat. Tijdens deze controle zijn 42 mensen gesignaleerd zonder verlichting. Hun verlichting deed het niet of stond gewoonweg niet aan. Smoesjes als “de lampjes zijn net kapot gegaan” en “de batterij is echt net leeg”, vertelden vele mensen. Maar fietsen zonder verlichting is levensgevaarlijk.

“Verkeersveiligheid speelt overal”, aldus wethouder Prins. “Mensen hebben het er altijd over, infrastructuur en veiligheid zijn onderwerpen die iedereen aangaan. Uit ervaring weet ik ook dat mensen, die een verkeersongeval hebben meegemaakt, er hun leven lang last van hebben.”

Een promotieteam ging in gesprek met fietsers zonder licht – vooral jongeren – over de noodzaak van goede fietsverlichting. Dit keer kwamen de onverlichte fietsers er nog mee weg en kregen zelfs  fietslampjes om hun fiets gelijk te kunnen verlichten, maar volgende week zal ook de politie hierbij worden ingezet en kunnen onverlichte fietsers een bekeuring verwachten.

Daar kun je mee thuiskomen

De controle was vooraf op de scholen aangekondigd met een poster. En maakt onderdeel uit van de landelijke campagne ‘Daar kun je mee thuiskomen’. De lampjes zijn nu voornamelijk uitgereikt aan jongere fietsers. Het is nu als ze naar school fietsen al donker. Op plekken als bij de rotondes van de Oldenzaalsestraat moet je gewoon gezien willen worden. De actie wordt in het najaar nog herhaald.

Handhaving

De politie kent volgende week geen genade en laat zich niet ompraten met smoesjes. Het mag geen verrassing meer zijn dat de verlichting op orde moet zijn. Het is allemaal voor de veiligheid. Deze actie is in het kader van de bewustwording: gezien worden is jouw eigen verantwoordelijkheid Verkeersadviesbureau Tref-Ik uit Hengelo, de politie en wethouder Prins zijn aanwezig om met de fietsers in gesprek te gaan over de nut en noodzaak van goede verlichting.

Snelheidsovertredingen

Op de Locatie Keizerskroon ter hoogte van de scholen werden 2 bekeuringen uitgeschreven voor foutief parkeren. Aan de Enschedesestraat werden 3 bekeuringen uitgereikt vanwege snelheidsovertredingen en een vanwege het niet dragen van de veiligheidsgordel. Op dezelfde dag heeft er een snelheidscontrole plaatsgevonden aan de Broekhoekweg. Hierbij zijn 5 automobilisten bekeurd vanwege het overschrijden van de maximum snelheid. 

Tot slot zijn er aan de Glanergrensweg een zestal overtredingen geconstateerd; een vanwege het niet dragen van de veiligheidsgordel en vijf automobilisten die in een “gesloten verklaarde” weg reden.

afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

Mijn naam is Han Heck. Ik woon samen met mijn vrouw gedurende 24 jaar met veel plezier in Losser. De laatste 15 jaren, tot aan mijn pensioen ben ik werkzaam geweest als veiligheidskundige/ Arbo- coördinator van een groot Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf in deze regio.