Nieuws

UVV Losser is na 50 jaar, opgehouden te bestaan

UVV Losser is de plaatselijke afdeling van UVV Nederland is opgehouden te bestaan. De UVV is een grote landelijke vrijwilligersorganisatie die dagelijks met meer dan 7.000 vrijwilligers in 43 afdelingen vrijwilligerswerk verricht.

Geen nieuwe bestuursleden

De hoofdzakelijke reden van het ophouden van bestaan in Losser is dat er zich geen nieuwe bestuursleden melden om de taken van het zittende bestuur over te nemen. Ondanks herhaalde oproepen lukte het niet een nieuw bestuur samen te stellen. De zittende leden hielden het gezien hun zittingsduur en leeftijd, voor gezien en wilden graag een nieuw, jong bestuur. De huidige voorzitter Nienke Koedam, heeft maar liefst 14 jaar het voorzitterschap uitgeoefend.

Actieve vrijwilligers

UVV Losser telde 120 actieve leden. Daarenboven is er een groep van 20 seniorleden die vanwege hun leeftijd gestopt waren met het vrijwilligerswerk. De seniorleden bleven graag betrokken bij het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van UVV Losser werden hoofdzakelijk ingezet bij de Losserhof, Maartensstede en de Tiekerhook. De taken van de vrijwilligers zijn zeer divers. Zo is er een kleine kruidenierswinkel die gerund moet worden, de projecten boekenwagen, open eettafel, gastvrouw/gastheer zijn in de recreatieruimte van een zorginstelling, een spelletjes middag verzorgen, helpen op de afdeling of begeleiden bij een avondactiviteit vrijwilliger zijn op de Losserhof tot een luisterend oor bij vriendschappelijk contact.

Alle vrijwilligers blijven

Nienke Koedam: “Tot mijn grote vreugde kan ik zeggen dat geen enkele vrijwilliger van UVV Losser haar werkzaamheden heeft beëindigd nu de afdeling is opgeheven. Hieruit blijkt wel hoe betrokken de vrijwilligers bij hun werk zijn en dat het ook zeer gewaardeerd werk is.

De vrijwilligers zullen in de toekomst door Marijke Bijen, vrijwilligerscoördinator van de Zorggroep St. Maarten, begeleid worden. We hebben in de loop der jaren natuurlijk een structuur opgezet en deze structuur blijft. Alle projectleiders blijven onveranderd werkzaam op hun plek.”

Stichting Goede Doelen

De UVV afdeling Losser heeft een batig saldo in de afdelingskas. Het aftredende bestuur heeft besloten daarvoor een stichting voor goede doelen op te richten. Het overgebleven geld is gestort op de rekening van deze stichting. Groepen uit de gemeente Losser kunnen een beroep doen op subsidie voor hun goede doel. Eén organisatie, het Repair Café, heeft hier al een beroep op gedaan.

Organisaties binnen de gemeente Losser die een donatie kunnen gebruiken mogen een verzoek indienen, met daarin omschreven wat hun goede doel is, waarom ze vinden dat ze in aanmerking komen, waar ze het aan willen besteden, en zo mogelijk de hoogte van het bedrag. Het verzoek mag ingediend worden op het volgende e mailadres: goededoelenlosser@gmail.com

 

 

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.