nieuws

17 december 2020, 18:18

Woensdag 16 december is het stuk Brinkstraat bij Hotel Smit en de kruising met de Teylersstraat weer open voor verkeer. Het laatste stukje Brinkstraat tot de Bernhard Leurinkstraat zit nog dicht.  

17 december 2020, 16:11

In november is het concept windbeleid voor Noordoost Twente gepubliceerd. Dit windbeleid is opgesteld door vier gemeenten die samenwerken in de energietransitie: Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Het concept windbeleid ligt ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De termijn daarvoor zou 22 december aflopen, maar is nu door de Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot en met 5 februari 2021.

17 december 2020, 11:00

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is één van de tradities in de gemeente Losser. Ook dit jaar is carbidschieten mogelijk, maar onder voorwaarden. Wie op 31 december 2020 carbid wil schieten, moet dit uiterlijk 28 december melden bij de gemeente Losser. De veiligheid van de inwoners staat voorop, ook spelen de coronamaatregelen hierbij een rol.

17 december 2020, 09:00

Niek Woesthuis heeft zijn contract bij AJc’96 met twee seizoenen verlengd.

16 december 2020, 17:00

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2021 getekend.
Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in de buurt. Via het maken van prestatieafspraken zorgen we ervoor dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de bewoners, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Als samenwerkende partijen maken we gebruik van elkaars kennis en inzet om de huurders in Losser een goed thuis te bieden.

16 december 2020, 16:45

Rene Froger is woensdagavond 16 december om 21.15 uur te gast bij RTV Losser. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

16 december 2020, 15:00

Op dinsdag 15 december jl. heeft het college van B&W de beleidsregel incidentele subsidie coronacompensatie vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor coronacompensatie kunnen Losserse vrijwilligersorganisaties nu een aanvraag incidentele subsidie indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 15 januari 2021 worden ingediend. De bekende vrijwilligersorganisaties worden door de gemeente actief geinformeerd over de compensatieregeling. Informatie en het aanvraagformulier komen ook beschikbaar op www.losser.nl

16 december 2020, 13:00

Ferdie de Boer en zijn echtgenote Tiny Davina trekken zich het lot van mensen aan, die niet in aanmerking komen om een beroep te doen op de voedselbank en toch leven ze op het minimumniveau. .

16 december 2020, 10:35

K3 is woensdag 16 december om 19:45 uur te gast op RTV Losser radio.

16 december 2020, 10:24

Woensdag 16 december stond een online uitzending gepland over het windbeleid dat momenteel ter inzage ligt. Deze kan door de strengere corona maatregelen op dit moment helaas niet doorgaan. Om inwoners goed te informeren en de ruimte te bieden vragen te stellen, wordt de uitzending verplaatst naar een datum na 19 januari. 

15 december 2020, 19:51

De dames Miranda Elferink (Uitvaart en Zorg Losser) en Annet Boin (Reikipraktijk Overdinkel), bekend van het organiseren van wandeltochten voor alleenstaanden, hadden een leuk alternatief bedacht om de eenzaamheid een beetje te trotseren. Zo kon u onlangs lezen op Hallo Losser. Alle deelnemers waren uitgenodigd om op zondag 20 december een kerstpakket te komen afhalen.

15 december 2020, 15:02

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vorige week besloten om de overeenkomst met Larcom ten behoeve van uitvoering van Wsw-taken te verlengen.  De huidige overeenkomst loopt af per 31 december 2020. De nieuwe overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar, in samenwerking met de gemeente Oldenzaal.

15 december 2020, 13:00

Ook dit jaar heeft Thomas Tijman een etalage omgetoverd tot een prachtig kerstdorp. Dit keer de etalage van de oude locatie van Het Broekenhuis in de Brink op nummer 29.

15 december 2020, 11:00

Op maandag 7 en woensdag 9 december vonden twee informatieavonden plaats over de wijkuitvoeringsplannen die op dit moment gevormd worden voor het verduurzamen van de wijken Losser-West en Beuningen. 

15 december 2020, 09:00

Leuke actie van de in de dorpsraad Glane. Ze hebben in Hallo Losser een oproep gedaan om kerstkribben en kerstgroepen die toch niet meer gebruikt werden. Maar liefst 25 groepen en kribben vonden hun weg naar Glane. Door aangescherpte maatregelen is besloten om de wandeling af te gelasten.

15 december 2020, 08:49

Amani zit op het Twents Carmel College in Losser, 2e jaar VWO.

14 december 2020, 21:08

 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft het bestuur van het CML besloten de boerenmarkt van a.s. zaterdag 19 december  te annuleren. Ook de koopzondag op 20 december gaat niet door.

14 december 2020, 20:00

Vanmiddag heeft aan de Leusinkweg in Losser tussen 14:00 en 14:30 uur een aanrijding met een geparkeerd voertuig plaatsgevonden, waarbij de dader is doorgereden.

14 december 2020, 09:09

Het weekoverzicht met nieuws uit week 50 door RTV-Losser.

13 december 2020, 21:48

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 september j.l. over de PIP Dinkeldal Zuid was voor een aantal leden van Provinciale Staten de veiligheid bij de aansluiting van het fietspad achter de Pol op de Hoofdstraat een groot punt van zorg. Ter geruststelling zei de gedeputeerde. ten Bolscher "De aansluiting van de fietsroute is samen met de wegbeheerders van provincie en gemeente uitgewerkt tot veilige aansluiting van het fietspad". Verder stelde hij dat "De veiligheid moet uitdrukkelijk geborgd zijn".

Pagina's