Nieuws & Agenda

Patiënten ontevreden over Nederlandse gezondheidszorg

Bijna driekwart van de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken denkt niet dat de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst nog goed en betaalbaar is. Dat staat in een woensdag verschenen onderzoek van patiëntenorganisatie NPCF onder 7500 deelnemers.

Mensen maken zich onder meer zorgen over de onzekerheid rond het persoonsgebonden budget (pgb), de huishoudelijke hulp en beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg.

Daarnaast zijn veel ondervraagden ontevreden over het contact met de gemeente als zij hulp(middelen) of medische voorzieningen nodig hebben. Dat geldt ook voor het contact met de zorgverzekeraar. De kwaliteit van de zorg krijgt van de deelnemers een rapportcijfer 5,1.

"Mensen zijn bezorgd over de toekomst van de zorg in Nederland. In tijden van verandering ontstaat onzekerheid. Het is belangrijk dat de landelijke en lokale overheid ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen", zegt Wilna Wind, directeur van NPCF.

Volgens haar moeten de landelijke en lokale overheden ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. "Dit kan bijvoorbeeld door heel concreet te kijken wat de - soms persoonlijke, soms algemene - knelpunten zijn en hoe die opgelost kunnen worden."

Bijna driekwart van de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken denkt niet dat de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst nog goed en betaalbaar is. Dat staat in een woensdag verschenen onderzoek van patiëntenorganisatie NPCF onder 7500 deelnemers.

Mensen maken zich onder meer zorgen over de onzekerheid rond het persoonsgebonden budget (pgb), de huishoudelijke hulp en beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg.

Daarnaast zijn veel ondervraagden ontevreden over het contact met de gemeente als zij hulp(middelen) of medische voorzieningen nodig hebben. Dat geldt ook voor het contact met de zorgverzekeraar. De kwaliteit van de zorg krijgt van de deelnemers een rapportcijfer 5,1.

"Mensen zijn bezorgd over de toekomst van de zorg in Nederland. In tijden van verandering ontstaat onzekerheid. Het is belangrijk dat de landelijke en lokale overheid ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen", zegt Wilna Wind, directeur van NPCF.

Volgens haar moeten de landelijke en lokale overheden ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. "Dit kan bijvoorbeeld door heel concreet te kijken wat de - soms persoonlijke, soms algemene - knelpunten zijn en hoe die opgelost kunnen worden."

afbeelding van Astrid Kuhlkamp

Door: Astrid Kuhlkamp

Hallo Losser! Als inwoner van Losser wil ik graag mijn steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen en daarom ben ik vrijwilliger bij dit platform. Daarnaast heb ik het adviesbureau FoodMarketing4U voor de professionale foodsector.  Ik ben getrouwd en heb ik twee schoolgaande kinderen.