Platform Losser

19 mei 2015, 10:25

Tijdens de tweede bijeenkomst op 18 mei 2015 over de Aloysiuslocatie is een optie voor behoud van de Aloysiusschool uitgewerkt met studio's voor jongeren.

27 maart 2015, 10:26

Op 7 februari 2015 organiseert de Gemeente Losser een informatiemarkt op het gebied van wonen, zie http://www.losser.nl/informatiemarktwonen/

27 maart 2015, 10:18

Donderdag 9 oktober 2014 heeft het platform Losser een vervolgavond georganiseerd om door te praten over jongerenhuisvesting in Losser.

27 maart 2015, 10:17

Donderdag 15 mei organiseerde Platform Losser in het gemeentehuis te Losser een avond voor Losserse jongeren om inzicht te krijgen in hun woonwensen. Op de bijeenkomst is o.a. naar voren gekomen dat er onder jongeren behoefte is aan betaalbare huisvesting.

27 maart 2015, 10:13

Losser - Donderdag 15 mei organiseerde Platform Losser in het gemeentehuis Losser een avond voor Losserse jongeren om inzicht te krijgen in hun woonwensen. Veel jongeren, maar ook alle politieke partijen waren aanwezig en geïnteresseerd. Aan de hand van stellingen kwamen verschillende thema’s aan de orde. De gemeente Losser, Woningcorporatie Domijn, Stichting Cluster en Platform Losser gingen in gesprek met de jongeren, en beantwoorden hun vragen. Het te kleine aanbod, de huurprijs en het lotingssysteem waren belangrijke onderwerpen.