Nieuws & Agenda

Poli Losser wordt definitief gesloten

Donderdagmiddag 22 juni boden de leden van de actiegroep “Houd de poli open”, Joop Koopmans, Inge Oord, Lies ter Haar en Martha Horstman de petitie aan voor behoud van de poli in Losser. De petitie ging vergezeld van ruim 4000 handtekeningen. Vertegenwoordigers van het SMT waren de heren Wormgoor en van der Bijl. De petitie is breed gedragen door huisartsen, fysiotherapiepraktijken, de apotheek en de gezamenlijke fractieleden.

Klankbordgroep

Nadat de heer van der Bijl de petitie met de handtekeningen, verpakt in een 1e hulpkoffer in ontvangst had genomen vertelde hij veel waardering te hebben voor de actiegroep en hun inspanningen om de poli voor Losser te behouden. Hij wil echter geen vals verwachtingen wekken. En het neemt dus niet weg dat het besluit genomen is en de poli wordt gesloten.

Mensen uit Losser zijn dan aangewezen op de poli’s van Enschede of Oldenzaal. Wel wil hij samen met het bestuur van het MST kijken naar mogelijkheden om de pijn voor de Lossernaren te verzachten. Zo zal er gekeken worden of het vervoer op een wat aantrekkelijker manier kan plaats vinden en of in sommige gevallen de arts toch naar de patiënt gaat en niet anders om. Het heeft alles weg van een doekje voor het bloeden.

Mobiliteit

Joop Koopmans merkt terecht op dat de patiënten die naar de poli moeten in de meeste gevallen de minder mobiele patiënten zijn. Vaak gaan ze ook nog vergezeld van een mantelzorger, die toch al genoeg druk is om alle ballen in de lucht te houden. En het verhaal van MST dat de afstand voor Lossernaren slechts 10 minuten is, is uit de lucht gegrepen en geldt zeker niet voor de oudere medemens.

 

Donderdagmiddag 22 juni boden de leden van de actiegroep “Houd de poli open”, Joop Koopmans, Inge Oord, Lies ter Haar en Martha Horstman de petitie aan voor behoud van de poli in Losser. De petitie ging vergezeld van ruim 4000 handtekeningen. Vertegenwoordigers van het SMT waren de heren Wormgoor en van der Bijl. De petitie is breed gedragen door huisartsen, fysiotherapiepraktijken, de apotheek en de gezamenlijke fractieleden.

Klankbordgroep

Nadat de heer van der Bijl de petitie met de handtekeningen, verpakt in een 1e hulpkoffer in ontvangst had genomen vertelde hij veel waardering te hebben voor de actiegroep en hun inspanningen om de poli voor Losser te behouden. Hij wil echter geen vals verwachtingen wekken. En het neemt dus niet weg dat het besluit genomen is en de poli wordt gesloten.

Mensen uit Losser zijn dan aangewezen op de poli’s van Enschede of Oldenzaal. Wel wil hij samen met het bestuur van het MST kijken naar mogelijkheden om de pijn voor de Lossernaren te verzachten. Zo zal er gekeken worden of het vervoer op een wat aantrekkelijker manier kan plaats vinden en of in sommige gevallen de arts toch naar de patiënt gaat en niet anders om. Het heeft alles weg van een doekje voor het bloeden.

Mobiliteit

Joop Koopmans merkt terecht op dat de patiënten die naar de poli moeten in de meeste gevallen de minder mobiele patiënten zijn. Vaak gaan ze ook nog vergezeld van een mantelzorger, die toch al genoeg druk is om alle ballen in de lucht te houden. En het verhaal van MST dat de afstand voor Lossernaren slechts 10 minuten is, is uit de lucht gegrepen en geldt zeker niet voor de oudere medemens.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.