Nieuws & Agenda

Uitnodiging bijeenkomst buurt/wijk- preventie middels WhatsApp

Op basis van een initiatief van HalloLosser.nl heeft er in de afgelopen periode een onderzoek plaatsgevonden om na te gaan of het wenselijk en/of zinvol is om een WhatsApp-groep als burgerinitiatief op te richten.

Burgemeester, de Politie

Op basis van de vele positieve reacties hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de Burgemeester, de Politie, de coördinatoren van het venster veiligheid van Hallolosser en de beleidsmedewerker veiligheid van de gemeente Losser. Tijdens deze gesprekken is het idee van Hallolosser met enthousiasme ontvangen en besproken. Hallolosser vervult hierbij een initiërende rol m.b.t. het zoeken naar enthousiaste deelnemers en coördinatoren.

Naar aanleiding van dit overleg is besloten om een bijeenkomst te organiseren waarbij u nadrukkelijk wordt uitgenodigd aanwezig te zijn. Uw inbreng en/of ideeën zijn voor het welslagen van het project van groot belang.

Bijeenkomst Staringzaal

De bijeenkomst vindt plaats op:17 maart 19:30 uur in de "Staringzaal" van het gemeentehuis op, waarbij u dus van harte wordt uitgenodigd. I.v.m. de inrichting van de zaal et cetera graag vooraf even aanmelden via de onderstaande link:

>> Klik hier voor het aanmeldformulier << 

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Welkom

  • Wijkindeling en de dekking per wijk
  • Opzet en eventuele koppeling tussen de reeds bestaande en de nog te zetten whatssapp- groepen
  • Rol van de coördinatoren en het "Online" brengen van deze groepen
  • Rol en taak/kostenverdeling tussen Politie en Gemeente; Ideeën verzamelen voor een officiële aftrap van de "Whatsapp groepen Losser" in deze zomer.
  • Wat verder er tafel komt.

Tot ziens op 17 maart 

Alsnog opgeven voor deelname?

Indien uzelf of uw straat/wijkgenoten alsnog geïnteresseerd bent geraakt om deel te nemen willen we graag met u in contact komen. U kunt zich dan melden via hanheck@hallolosser.nl of via deze link. Wij houden u dan op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nadere info WhatsApp - aanpak

Via een buurt- WhatsApp kunnen de aangesloten wijk-straat-bewoners onderling eenvoudig en snel informatie uitwisselen over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en waarbij de Politie wellicht ondersteuning kan/moet bieden. Deze leest de verzonden berichten mee zodat eventuele daders sneller gepakt kunnen worden. WhatsApp is een kosteloos berichtensysteem via internet. Aan de deelname van een WhatsApp-groep zijn een aantal spelregels  (pdf) verbonden.

Op basis van een initiatief van HalloLosser.nl heeft er in de afgelopen periode een onderzoek plaatsgevonden om na te gaan of het wenselijk en/of zinvol is om een WhatsApp-groep als burgerinitiatief op te richten.

Burgemeester, de Politie

Op basis van de vele positieve reacties hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de Burgemeester, de Politie, de coördinatoren van het venster veiligheid van Hallolosser en de beleidsmedewerker veiligheid van de gemeente Losser. Tijdens deze gesprekken is het idee van Hallolosser met enthousiasme ontvangen en besproken. Hallolosser vervult hierbij een initiërende rol m.b.t. het zoeken naar enthousiaste deelnemers en coördinatoren.

Naar aanleiding van dit overleg is besloten om een bijeenkomst te organiseren waarbij u nadrukkelijk wordt uitgenodigd aanwezig te zijn. Uw inbreng en/of ideeën zijn voor het welslagen van het project van groot belang.

Bijeenkomst Staringzaal

De bijeenkomst vindt plaats op:17 maart 19:30 uur in de "Staringzaal" van het gemeentehuis op, waarbij u dus van harte wordt uitgenodigd. I.v.m. de inrichting van de zaal et cetera graag vooraf even aanmelden via de onderstaande link:

>> Klik hier voor het aanmeldformulier << 

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Welkom

  • Wijkindeling en de dekking per wijk
  • Opzet en eventuele koppeling tussen de reeds bestaande en de nog te zetten whatssapp- groepen
  • Rol van de coördinatoren en het "Online" brengen van deze groepen
  • Rol en taak/kostenverdeling tussen Politie en Gemeente; Ideeën verzamelen voor een officiële aftrap van de "Whatsapp groepen Losser" in deze zomer.
  • Wat verder er tafel komt.

Tot ziens op 17 maart 

Alsnog opgeven voor deelname?

Indien uzelf of uw straat/wijkgenoten alsnog geïnteresseerd bent geraakt om deel te nemen willen we graag met u in contact komen. U kunt zich dan melden via hanheck@hallolosser.nl of via deze link. Wij houden u dan op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nadere info WhatsApp - aanpak

Via een buurt- WhatsApp kunnen de aangesloten wijk-straat-bewoners onderling eenvoudig en snel informatie uitwisselen over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en waarbij de Politie wellicht ondersteuning kan/moet bieden. Deze leest de verzonden berichten mee zodat eventuele daders sneller gepakt kunnen worden. WhatsApp is een kosteloos berichtensysteem via internet. Aan de deelname van een WhatsApp-groep zijn een aantal spelregels  (pdf) verbonden.

afbeelding van Han Heck

Door: Han Heck

 Han Heck