Nieuws & Agenda

Verdeling extra middelen VWS

De Cliëntenraad en het Management van Oldenhove/Maartens-Stede heeft op woensdagmiddag 20 juli de bewoners van genoemde instellingen uitleg gegeven over de verdeling van de extra middelen.

 

Staatssecretaris van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft structurele (dienstverlening aan iemand die langer dan vierentwintig uur in een zorginstelling verblijft) middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle dagbesteding van ouderen d.w.z. intramurale cliënten in zorginstellingen en deskundigheidsbevordering van het personeel. In 2016 gaat het landelijk om € 110 miljoen.

Een deel van dit geld dient besteed te worden aan deskundigheidsbevordering van het personeel. Voor Losser betekent dat dat er in 2016 een bedrag van 82.000 euro aan extra middelen ter beschikking is voor de bewoners. Het bedrag wordt verdeeld over de drie instellingen Oldenhove, Tiekerhook en Maartestede, naar rato van het aantal bewoners, hetgeen er op neer komt dat er een bedrag van ongeveer 435 euro per bewoner ter beschikking is. Deze middelen zijn voor een periode van 4 jaar (tot 2020) structureel beschikbaar.

Geoormerkt geld (niet vrij te besteden)

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben een factsheet (richtlijn) opgesteld over de besteding van de extra middelen voor een zinvolle dag invulling en deskundigheidbevordering. Deze factsheet is behulpzaam voor zorgorganisaties voor het opstellen van de plannen.

Hierin staan aan de hand van vragen en antwoorden uitleg over het ontwikkelen van plannen en de betrokkenheid daarbij van de cliëntenraad en ondernemingsraad. In de richtlijnen is opgenomen dat het geld in beginsel groepsgericht (dus niet individueel) besteed dient te worden.

Het moet structureel zijn (dus langdurig van aard) en niet-consumptief (dus niet consumeren en weg). Tevens mag het geld enkel ingezet worden voor een nieuwe activiteit en moet de activiteit waar het geld aan besteed wordt voor meerdere bewoners toegankelijk zijn.

Communicatie

Het management van Oldenhove Maartens-Stede heeft het onderwerp gecommuniceerd met haar personeel op de werkvloer, die dit vervolgens communiceerden met de bewoners. Hierbij is bij de bewoners de indruk ontstaan dat ze het geld wel degelijk persoonlijk ter beschikking kregen. Bewoners waren teleurgesteld en soms boos toen later bleek dat dit niet het geval was.

Verdeling extra middelen VWS

De (CR) cliëntenraad heeft samen met het management de wensen van de bewoners getoetst en kwam in meerder gevallen tot de conclusie dat sommige wensen niet gehonoreerd konden worden omdat ze niet aan de criteria voldeden zoals door het ministerie voorgeschreven was. Het management heeft voor het ontstane misverstand ruiterlijk haar excuus aangeboden.

Wensen

De wensen van de bewoners variëren van een verwendag, bezoek dierentuin, aanschaf van een bijzonder geluidssysteem, hoofdtelefoon, vloeistofwiel, front cooking apparatuur, uitbreiding terras, hometrainer, extra stoelen, een air-fryer, MacBook, gezamenlijke vakantie, bijdrage in de aanschaf van een nieuwe rolstoel tot een bijdrage in van de aanschaf van een nieuw gebit.

Sommige van deze wensen voldoen aan de criteria en sommige, zoals de aanschaf van een nieuw gebit of rollator niet. Taak voor het management en de cliëntenraad om hier een passende oplossing voor te vinden. Vanuit de bewoners werden nog nieuwe wensen aangevoerd die door het management en CR zullen worden bekeken.

Verdeling extra middelen VWS

De Cliëntenraad en het Management van Oldenhove/Maartens-Stede heeft op woensdagmiddag 20 juli de bewoners van genoemde instellingen uitleg gegeven over de verdeling van de extra middelen.

 

Staatssecretaris van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft structurele (dienstverlening aan iemand die langer dan vierentwintig uur in een zorginstelling verblijft) middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle dagbesteding van ouderen d.w.z. intramurale cliënten in zorginstellingen en deskundigheidsbevordering van het personeel. In 2016 gaat het landelijk om € 110 miljoen.

Een deel van dit geld dient besteed te worden aan deskundigheidsbevordering van het personeel. Voor Losser betekent dat dat er in 2016 een bedrag van 82.000 euro aan extra middelen ter beschikking is voor de bewoners. Het bedrag wordt verdeeld over de drie instellingen Oldenhove, Tiekerhook en Maartestede, naar rato van het aantal bewoners, hetgeen er op neer komt dat er een bedrag van ongeveer 435 euro per bewoner ter beschikking is. Deze middelen zijn voor een periode van 4 jaar (tot 2020) structureel beschikbaar.

Geoormerkt geld (niet vrij te besteden)

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben een factsheet (richtlijn) opgesteld over de besteding van de extra middelen voor een zinvolle dag invulling en deskundigheidbevordering. Deze factsheet is behulpzaam voor zorgorganisaties voor het opstellen van de plannen.

Hierin staan aan de hand van vragen en antwoorden uitleg over het ontwikkelen van plannen en de betrokkenheid daarbij van de cliëntenraad en ondernemingsraad. In de richtlijnen is opgenomen dat het geld in beginsel groepsgericht (dus niet individueel) besteed dient te worden.

Het moet structureel zijn (dus langdurig van aard) en niet-consumptief (dus niet consumeren en weg). Tevens mag het geld enkel ingezet worden voor een nieuwe activiteit en moet de activiteit waar het geld aan besteed wordt voor meerdere bewoners toegankelijk zijn.

Communicatie

Het management van Oldenhove Maartens-Stede heeft het onderwerp gecommuniceerd met haar personeel op de werkvloer, die dit vervolgens communiceerden met de bewoners. Hierbij is bij de bewoners de indruk ontstaan dat ze het geld wel degelijk persoonlijk ter beschikking kregen. Bewoners waren teleurgesteld en soms boos toen later bleek dat dit niet het geval was.

Verdeling extra middelen VWS

De (CR) cliëntenraad heeft samen met het management de wensen van de bewoners getoetst en kwam in meerder gevallen tot de conclusie dat sommige wensen niet gehonoreerd konden worden omdat ze niet aan de criteria voldeden zoals door het ministerie voorgeschreven was. Het management heeft voor het ontstane misverstand ruiterlijk haar excuus aangeboden.

Wensen

De wensen van de bewoners variëren van een verwendag, bezoek dierentuin, aanschaf van een bijzonder geluidssysteem, hoofdtelefoon, vloeistofwiel, front cooking apparatuur, uitbreiding terras, hometrainer, extra stoelen, een air-fryer, MacBook, gezamenlijke vakantie, bijdrage in de aanschaf van een nieuwe rolstoel tot een bijdrage in van de aanschaf van een nieuw gebit.

Sommige van deze wensen voldoen aan de criteria en sommige, zoals de aanschaf van een nieuw gebit of rollator niet. Taak voor het management en de cliëntenraad om hier een passende oplossing voor te vinden. Vanuit de bewoners werden nog nieuwe wensen aangevoerd die door het management en CR zullen worden bekeken.

Verdeling extra middelen VWS

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.