Agenda

Bijeenkomst Borstkankergroep Losser

donderdag 15 november 2018 10:30

Voor de volgende bijeenkomst van de Borstkankergroep Losser is mevr. drs. K.J.L. de Ruiter, seksuoloog, bereid gevonden een inleiding te houden over seksuologische problematiek na ernstige ziektes zoals kanker.

Bij kanker en in ons geval borstkanker, hebben niet alleen de medische ingrepen, operaties, bestralingen, chemo en hormoonbehandelingen gevolgen voor de seksuele beleving. Vooral ook het veranderde lichaamsbeeld, de emotionele beleving en communicatie met de partner hebben een grote invloed op de seksuele relatie.

In de bijeenkomst zal er na de inleiding en het kort bespreken van enkele voorbeelden, ruimte zijn voor vragen en uitwisseling van gedachten.

Het beloofd een zeer interessante ochtend te worden waarbij wij willen benadrukken dat, als je daar moeite mee hebt, je je eigen ervaringen niet hoeft te delen.  

Bijeenkomst: 15 november 2018 in het Aleida Leurinkhuis te Losser, aanvang 10:30.