Gemeente

VVD tegen huidig voorstel diftar

VVD tegen huidig voorstel diftar

De VVD is van mening dat het raadsvoorstel om diftar in te voeren in combinatie met bronscheiding een slecht voorstel is. Dit voorstel is gebaseerd op inmiddels achterhaalde informatie.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afvalscheiding aan de bron, dus door de inwoners, duurder is en minder goed voor het milieu dan nascheiding. Nascheiding wel zeggen dat al het afval in een nascheidingsmachine bij de afvalverwerker terechtkomt en daar vindt dan de afvalscheiding plaats.

De afvalverwerker Omrin werkt met zo’n nascheidingsmachine. Om een voorbeeld te noemen; Omrin haalt gemiddeld 50 kilo plastic per huishouden binnen. In gemeenten met bronscheiding is dat gemiddeld 20 kilo. Professor Gradus van de VU Amsterdam stelt dat met nascheiding er dubbel zo veel plastic binnenkomt dan bij bronscheiding en het 60% procent goedkoper is. 

Ook andere onderzoeken en gesprekken met deskundigen leiden allemaal tot diezelfde conclusie. Zeker als het gaat om restafval tezamen met verpakkingen, plastic en metalen. Een nascheidingsinstallatie haalt meer uit het afval dan de mens ooit zal kunnen doen. Maar laat het ook duidelijk zijn dat wij er niets op tegen hebben dat er een soort diftar systeem komt waarbij huishoudens met meer afval meer betalen dan huishoudens met minder afval. Maar laat dan die afvalscheiding achterwege. 

Wij vinden dat dit college onze burgers onnodig opzadelt met al dat afvalscheidingsgedoe en met onnodige kosten. Althans als zij uitvoering geven aan dit raadsvoorstel. Wij adviseren het college dan ook zich eens goed te verdiepen in deze materie en met een nieuw voorstel te komen waarbij ook de moderne mogelijkheden van nascheiding zijn verwerkt. De ontwikkelingen op dit gebied voltrekken zich in een hoog tempo. Het mag duidelijk zijn dat wij dit voorstel niet zullen steunen.

Wij komen met een motie waarin wij het college verzoeken met een raadsvoorstel te komen dat recht doet aan realiteitszin want naar onze mening ontbreekt dat in dit voorstel. 

Vensters: 
afbeelding van Harry Heegen

Door: Harry Heegen

Harry Heegen is fractievoorzitter van de VVD in Losser.