Nieuws

Gemeente

Kunst Cultuur Historie

Tradities en immaterieel erfgoed moeten we koesteren

Paasvuur in opbouw

Lies ter Haar van Burgerforum betoogt in dit Blog dat we tradities en immaterieel erfgoed moeten koesteren.

Immaterieel erfgoed

Een term die we gebruiken voor een mix van tradities en gebruiken die horen bij een gemeenschap. Juist die tradities en gebruiken verbinden mensen en geven hen een thuisgevoel. Zij zijn niet alleen een schakel tussen het verleden, het heden en de toekomst, maar zij versterken de gemeenschapszin in onze dorpen en zijn in die zin belangrijk voor de leefbaarheid in kernen.

Er bestaat al een landelijke lijst die immaterieel erfgoed beschrijft, maar Burgerforum wil het college in een motie oproepen ook te komen met een lijst van tradities en gebruiken in ónze gemeente die we niet alleen in stand willen houden en koesteren (net zoals onze gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden), maar ook in de nieuwe omgevingsvisie en -plannen willen inbedden en zo behouden voor deze en volgende generaties. Er wordt al zoveel getornd aan onze tradities, dat we -waar dat maar kan- willen voorkomen dat er nog meer gaat verdwijnen.

Carnaval, midwinterhoornblazen en piratenmuziek zijn al aangemerkt als cultureel erfgoed, maar er is zoveel meer in onze kernen. Denk daarbij aan de schuttersfeesten, klootschieten, Gerardus Majella processie, hout sprökkeln (Beuningen), de paasvuren en wat daarmee samenhangt (zoals palmpasenoptocht, eieren zoeken en tikken), Sint Maarten, het smokkelverleden, de Böggelrieders, carbidschieten (melkbussen), buurtgebruiken zoals groen halen / roosjes maken…. Het is maar een greep uit alles wat onze gemeente rijk is aan tradities en gebruiken. Onze inwoners, historische verenigingen en diverse organisaties kunnen hier vast nog het nodige aan toevoegen.

Dat is het doel van onze motie en daar willen we het college toe oproepen.

De brochure: “IMMATERIEEL ERFGOED HOE INTEGREER JE IMMATERIEEL ERFGOED IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSBELEID” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW) geeft praktische tips en handvaten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser