Nieuws

Gemeente

Welzijn

Uitdagingen (4): Onze Muziekschool en de Martinuskerk

Uitdagingen (3): Onze Muziekschool en de Martinuskerk

De recente informatie over de plannen van de invulling voor het Gemeentehuis laat zien dat het oorspronkelijke idee om ook de muziekschool er in onder te brengen niet realiseerbaar is. Er is nu sprake van om het muziekonderwijs deels bij diverse instellingen als de muziekverenigingen onder te brengen.

Dat zeker vele voordelen heeft voor verenigingen en leerlingen. Door dit besluit wordt echter de traditionele muziekschool gesloten. Muziekonderwijs is nu de omschrijving. Hiermee komt er een einde aan een bijzondere cultuurtempel in Losser. In onze gemeenschap zit muziek maken in de genen. Misschien wel dé gemeente in Nederland waar de meeste musici per hoofd van de bevolking te vinden zijn. Op zich behoeft de kwaliteit van muziekonderwijs op gespreide opleidingslokaliteiten niet slechter te zijn. Maar er wordt hier één belangrijk facet vergeten.

Muziek maken doe je vooral samen. In het opleidingsproces ontmoet je andere musici, andere instrumenten en muziekstromen. Zo ontstaan er verbindingen om samen muziek te maken of bijvoorbeeld een band te beginnen. Als straks het muziekonderwijs verspreidt gegeven gaat worden zijn die verbindingen weg en verliezen wij met enige zekerheid die unieke cultuur.

In het voorjaar bezocht ik het Bevrijdingsconcert in de Martinuskerk. Met de wetenschap dat deze kerk binnenkort gesloten gaat worden, gingen mijn gedachten en die gedachte vernam ik ook van andere dorpsbewoners, over de mogelijkheid om hier onze zo gemiste theaterzaal te realiseren. Een broodnodige ruimte voor vele evenementen. Of het muziekuitvoeringen, disco’s, toneel, culturele, exposities of carnavalsevenementen zijn. Het gebouw is op zich met wat kleine aanpassingen goed te gebruiken en de akoestiek is prima. De locatie heeft daarnaast de mogelijkheid een aantal activiteiten van het muziekonderwijs onder te brengen.

Wellicht is de wens van de parochie om de dagkerk met wat aanpassingen als gebedsruimte ook te realiseren. Het zou een geweldige uitdaging zijn alle betrokken- en geïnteresseerde partijen aan tafel te krijgen met het doel gezamenlijk de mogelijkheden van dit markante gebouw te bespreken. Wellicht kan er dan een werkgroep geformeerd worden welke zich ten doel stelt met een breed gedragen verbouwingsplan te komen. Als men wil uitgaan van een low-budgetplan en waar mogelijk van zelfwerkzaamheid is er een grote kans tot realisatie.

Bovendien zijn er voor een aantal onderdelen van deze transitie subsidies te verkrijgen. Denk hierbij o.a. aan moderne milieuvriendelijke energievoorzieningen. Mits er een goed onderbouwd projectplan ligt. De gemeente zou wel een bijdrage kunnen leveren door gelijktijdig met de verbouwing van de Martinuskerk, de verpauperde parkeerplaats en de groenvoorzieningen voor de kerk te renoveren. In deze tijd is de verbouwing van de kerk, zo goed als zeker niet uit de gemeentebegroting te verkrijgen. Stel dat de jaarlijkse geprononceerde begroting, ondanks alle inspanningen, een te kort van 100.000 euro zou laten zien, is het aan de bevolking of zij in dit geval een eigen bijdrage willen betalen van circa vier euro per persoon per jaar. Indien dit speelt laat een enquête hierover goed zien of hiervoor draagkracht is.

Het is tenslotte ook mogelijk dat er binnenkort nog een optie komt voor een theaterachtige behuizing. Namenlijk de wens om een nieuwe multifunctionele sporthal te realiseren. De Martinuskerk blijft echter een reële optie voor een haalbaarheidsonderzoek!

afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is