Nieuws

Gemeente

Werk Economie

Platform Losser

Welzijn

Gezondheidszorg

Waar een zorgaanbieder in faalt / Solace failliet

Waar een zorgaanbieder in faalt / Solace failliet

Net bij de bijeenkomst voor personeel van Solace geweest met uitleg van directie en vakbond. Morgen zal het faillissement worden uitgesprokenvoor de vakantie.... Logisch en terecht dat het tot emotionele reacties kwam.

Temeer ook daar de werknemers het vakantiegeld niet hebben gekregen en in onzekerheid zitten over hun toekomst en die van hun cliënten. De eerstkomende 6 weken neemt het UWV de salarissen over en zal er voor de cliënten en personeel even niets veranderen. Maar daarna?

Eerst wordt een curator benoemd die in gesprek zal gaan met alle werknemers. Daarbij wordt ook gekeken of een andere zorginstelling het personeel kan overnemen. Tegen welke condities dat zal zijn is niet voor 100% zeker te zeggen.

In het gunstigste geval neemt de nieuwe zorgaanbieder het personeel tegen de huidige arbeidsvoorwaarden over. Maar een curator -het werd al gezegd- waarbij sprake is van een faillissement dat is aangevraagd door een schuldeiser, zal in eerste instantie kijken of de schulden zoveel mogelijk voldaan kunnen worden en in dit geval richting pensioenfonds en belasting.

Triest te constateren dat werknemers die zich altijd voor 100% inzetten voor hun cliënten nu zo voor het blok gezet worden. Wat mij vooral opviel was het zwakke verhaal van Solace die a.h.w. overal de schuld wil neerleggen behalve bij zichzelf. Maar.... zij hebben zelf ingeschreven op de aanbesteding, zij wisten voor welk bedrag, zij wisten wat zij daarvoor dienden te leveren! Van onverwachte ontwikkeling of niet voorziene zaken was in dit geval absoluut geen sprake.

In die zin is het bestuur dit wel degelijk toe te rekenen! Dan geldt in mijn ogen ook de bestuursaansprakelijkheid wel degelijk, want willens en wetens is Solace ingegaan en doorgegaan op deze weg, terwijl bekend was -zeker voor de verlenging van de aanbesteding met een jaar- waar zij aan begonnen.

En wat mij stak is dat er geen echt antwoord kwam waar het -al op de loonstroken aangegeven- vakantiegeld is gebleven en hoeveel de achterstallige pensioenafdracht is.

Een organisatie die is opgebouwd rondom een ingewikkelde Holding structuur met diverse BV's onder zich, waarbij vraagtekens gezet moeten worden over de diverse geldstromen en verantwoordelijkheden vraagt om grondig onderzoek en verantwoording. Daar horen ook de aanbestedende gemeenten zich nadrukkelijk sterk voor te maken.

Zorg en marktwerking ... het gaat gewoon niet samen!

afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.