Nieuws

Winkelen in Losser

Gemeente

VVD Losser wil openheid over inkoopbeleid afdwingen.

VVD Losser wil openheid over inkoopbeleid afdwingen.

Wethouder Hassink blijft weigeren openheid te geven over het inkoopbeleid van de gemeente Losser. Dit ondanks een eerdere belofte om dit uit te leggen in een notitie. Ook na vragen vanuit de VVD wil de wethouder niets kwijt

 Geen enkel zicht

De gemeenteraad en dus de burgers van Losser hebben er geen enkel zicht op waar de gemeente inkoopt. Er is eerder door de gemeenteraad gevraagd om ook Losserse ondernemers kansen te geven mee te mogen doen als de gemeente diensten of goederen inkoopt. De wethouder wil hier echter nauwelijks iets over kwijt. De VVD is er verbaasd over dat het college hier zo geheimzinnig over doet. Maar minstens zo kwalijk vindt ze het dat wethouder Hassink de raad weigert te informeren over de wijze waarop er in Losser wordt ingekocht.

Gemeente wil geen informatie geven over inkoop op site HalloLosser.nl

Er zijn ook voorstellen gedaan om op de veelgelezen site van HalloLosser aan te geven wat de gemeente de komende periode gaat inkopen. Dan kunnen ook Losserse ondernemers hierop reageren door aan te geven dat zij graag deze diensten of goederen willen leveren. Ook deze openheid vond de gemeente te ver gaan en het werd geweigerd. Dit college wil dus absoluut geheim houden op welke wijze en waar er wordt ingekocht.

Overigens vinden wij niet dat de gemeente automatisch bij Losserse ondernemers moet inkopen maar ze moeten wel een eerlijk kans krijgen. Dat lijkt nu niet het geval te zijn.

Dan maar de inkoop overzichten opvragen

De VVD overweegt daarom later dit jaar via een procedure (artikel 39) een overzicht op te vragen van de ingekochte goederen en diensten over 2016. Dat gaat niet van harte want dat betekent voor de ambtenaren veel werk. Maar het is de enige mogelijkheid om deze weigerachtige wethouder te dwingen tot transparantie.


 

Toelichting:

Wethouder weigert beloofde notitie over inkoopbeleid

Al in 2014 is door wethouder Hassink beloofd met een notitie te komen waarin het inkoopbeleid zou worden uitgelegd. Daar zou ook in komen te staan op welke wijze de Losserse ondernemers eerlijke kansen zouden krijgen bij dit inkoopbeleid. Die notitie kwam maar niet. Door wethouder Hassink werd aangegeven dat het vertraagd was en in 2015 zou komen. Toen wij ruim een jaar geleden hier naar vroegen werd aangegeven dat de notitie helemaal niet zou komen. Zeer merkwaardig.

Eind vorig jaar hebben wij weer vragen gesteld over de kansen van Losserse ondernemers bij het inkoopbeleid van de gemeente. Wij werden bovendien benaderd door enkele ondernemers die van mening zijn dat zij geen eerlijk kansen krijgen. Dus heeft de VVD hierover opnieuw aan wethouder Hassink vragen gesteld. Wederom wil hij er nauwelijks iets over kwijt. Hij gaf aan dat het details zijn en dat ondernemers met vragen maar bij hem moet komen.

Deze wethouder begrijpt blijkbaar niet dat de gemeenteraad er zit namens de bevolking van Losser en dus ook namens alle ondernemers. Hij begrijpt blijkbaar ook niet dat het zijn democratische plicht is om de gemeenteraad te voorzien van informatie. Als je als VVD dan in de minderheid bent in de oppositie en coalitiepartijen als Burgerforum en het CDA hun mond houden, dan valt er niets aan te doen behalve het starten van artikel 39-procedure.  Hopelijk brengt dat meer duidelijkheid voor de ondernemers.

 

Harry Heegen

Fractievoorzitter VVD Losser

d.d. 6 februari 2017

afbeelding van Anonymous

Door: