Gemeente

Toekomstvisie gemeente Losser 2025

Samen schatbewaarders van de gemeente Losser 2025

Op dinsdag 2 juli 2013 heeft de Raad van de gemeente Losser de Toekomstvisie gemeente Losser 2025(PDF) vastgesteld.

Deze toekomstvisie is tot stand gekomen door samen met de partners uit de gemeente Losser na te denken over hoe de gemeente er in 2025 uit moet zien, welke voorzieningen er zijn en hoe de gemeente Losser bestuurd zou moeten worden. Deze visie wijst ons de weg en helpt ons bij het maken van keuzes op grond van de wensen en behoeften die we hebben benoemd. Het is de stip op de horizon.

In de strategische doelen zijn onze ambities vastgelegd. Dat vraagt om inzet en ondersteuning van alle partners. Bij ontwikkelingen in de komende jaren zou iedere partner zich de vraag moeten stellen: als we deze weg in slaan, werken we dan aan de perspectieven voor 2025?

Meer weten over de toekomstvisie?

https://www.losser.nl/Bestuur/Beleid/Toekomstvisie_gemeente_Losser_2025