Gemeente

Bouwkavels in Overdinkel te koop

De start van de verkoop van de bouwkavels is op 12 april van 09.00-10.30 uur, gemeentehuis Losser.

Bouwkavels in Overdinkel te koop

Op Woensdag 29 maart 2017 organiseerde de gemeente Losser een informatieavond over de verkoop van bouwkavels in het plan De Geurmeij,

fase 1, in Overdinkel

Om aspirant kopers ruime vrijheid te bieden is er gekozen om de kavels in het plangebied De Geurmeij in Overdinkel op basis van ‘Kavelij‘ aan te bieden.

Hierbij mogen kopers zelf de breedte van de kavels bepalen, de diepte en de bouwblokken liggen wel vast. Ook kunnen belangstellenden vragen stellen over de bouwmogelijkheden en hoe de verkoop van de grond exact in zijn werk gaat. De officiële verkoop van de grond gaat op 12 april van start. A

Afhankelijk van de grootte van de bouwkavels worden er 5 tot 8 kavels verkocht. Wethouder Hassink: “

Dit is de eerste kavelverkoop sinds het nieuwe kaveluitgiftebeleid van kracht is. De verkoop gaat dan ook op een andere manier dan de wijze waarop we in het verleden bouwkavels verkochten. Voor een deel gaat het nu via het systeem: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Deels kunnen geïnteresseerden die al ingeschreven stonden gebruik maken van de overgangsregeling.

Zij kunnen tot 15 februari 2020 aanspraak kunnen maken op de ‘oude regeling’ waarbij kandidaten een kavel toegewezen krijgen op volgorde van de positie op de lijst.

Als belangstellenden, die zich in het verleden betaald hebben laten inschrijven, geen optie nemen bij de start verkoop op 12 april 2017 vervalt hun recht op de ’oude overgangsregeling‘ en worden de kavels uitgegeven via de methode ’wie het eerst komt wie het eerst maalt‘. Naast het verschil in de toewijzingsprocedure zijn er ruimere verkoopvoorwaarden gekomen waarbij het voor aspirant kopers interessanter en makkelijker wordt om een bouwkavel te kopen. Voorbeeld: kopers kunnen een ontbindende voorwaarde ‘verkoop eigen woning’ opnemen in de verkoopovereenkomst.

Mocht de woning niet verkocht zijn voor een bepaalde datum dan kunnen kopers de verkoopovereenkomst ontbinden.”