Gezondheidszorg

Zorgcentra Aveleijn

Aveleijn faciliteert een leven vol betekenis voor mensen met een verstandelijke beperking
of een lage sociale redzaamheid.

Aveleijn de Schors, woonlocatie,

Havezatensingel 6, 7581 WB Losser.

telefoonnummer 053-5361259, manager Mevr. A. van der Brug.

Zij is ook manager van woonlocatie de Meidoorn, Meidoornstraat 38, 7581 XJ Losser,

telefoon 053-5369040.

Kindervoorziening(wonen) Lijsterbesstraat 58-60, 7581 XR Losser  tel:053-5385001

Manager mevr. M. Schildkamp.

Dagbesteding en extramurale begeleiding Lijsterbesstraat 1, 7581 XX Losser, telefoon 053-5360041.

Manager mevr. W. ten Pas.

Dagbesteding Voswinkel, valt ook onder verantwoording manager mevr. W. ten Pas.

Vensters: 

Contactgegevens