nieuws

7 januari 2023, 22:30

In een bomvolle zaal is zaterdagavond de Prins van Losser ten tonele verschenen. De grote eer is dit jaar aan Prins Maarten de Eerste, geflankeerd door zijn Adjudanten Kris en Kevin en Hofchauffeur Bjorn. Prins Maarten zal dit jaar de Losserse Gaffel Aoskes en alle aangesloten verenigingen voorgaan in het carnavalsgedruis in de gemeente Losser

7 januari 2023, 09:52

Aan de Langenkamp in Losser probeerde deze man een fiets te stelen. Gelukkig mislukte dit doordat de eigenaar de fiets met een extra slot had afgesloten. De man gebruikte vermoedelijk een loper. Wie weet wie dit is? Laat het de politie weten!

6 januari 2023, 11:33

De afdeling KBO-SBL Losser heeeft een moeilijke periode doorgemaakt. Naast de corona-perikelen van de afgelopen jaren, liep het ledental terug door vergrijzing en uitstroom leden en geen “jonge” aanwas. Het invullen van de bestuursfuncties lukte niet meer en ook het aantal actieve deelnemers nam drastisch af. Het bestuur heeft daarop het besluit genomen om eind 2022 te stoppen. De leden en donateurs hebben hiervoor veel begrip getoond tijdens de jaarvergadering in het voorjaar van 2022. 

6 januari 2023, 11:17

Carnavalsvereniging De Veldmuuskes zamelt zaterdag 14 januari oud papier in te Overdinkel. Zij beginnen hiermee om 9.00 uur. De aanbieders worden vriendelijk verzocht om het papier goed verpakt en op tijd aan de straat te zetten.

6 januari 2023, 11:10

Woensdag 18 januari wordt in het filmhuis Losser op Erve Kraesgenberg de film “Mrs. Harris goes to Paris” vertoond.

5 januari 2023, 15:39

“Ik heet u welkom” (Oekraïens) was één van de openingswoorden van burgemeester Cia Kroon, tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Lossers Hoes op 3 januari. Een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje. Naast het welkomstwoord in het Oekraïens, sprak ze dit ook in het Duits uit. Dit onder andere ter ere van de aanwezigheid van burgemeester Markus Sielis van Emsbüren. Dit werd zeer op prijs gesteld door de aanwezigen.

4 januari 2023, 18:07

Bijna iedereen heeft thuis een laatje of doosje met kabels en snoeren die niet meer gebruikt worden of zelfs nooit zijn gebruikt. Dat is zonde, want er zitten veel schaarse metalen in die geschikt zijn voor recycling. Tijd om ze in te zamelen dus! Lever oude kabels en snoeren in op het afvalbrengpunt.

4 januari 2023, 15:28

Op 1 januari 2018 heeft Losser DIFTAR ingevoerd met als doel restafval verminderen, afvalscheiding te stimuleren en betalen naar hoeveelheid afval. De hoeveelheid restafval was in 2202 ongeveer 82 kilo per inwoner. Daarmee is de doelstelling uit 2017 behaald. De nieuwe ambitie is 50 kilo per inwoner in 2030. Op basis van een evaluatie van Twente Milieu stelt B&W stelt voor nieuwe stappen te zetten :  GFE (Groente, Fruit en Etensresten) cocons bij hoogbouw en "Omgekeerd inzamelen" invoeren..

4 januari 2023, 12:32

Op donderdag 26 januari is er een infomarkt in de Vereeniging. Tussen 18:30 en 20:30 kunnen geïnteresseerden binnen komen lopen en meer informatie krijgen over het centrumplein, de Plechelmusstraat en andere onderwerpen.

4 januari 2023, 12:20

In 2022 kwam Brandweer Twente 4.504 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is fors meer dan in 2021. Toen waren er 3.922 incidenten. De brandweer bestreed 1.655 branden, dat zijn er 300 meer dan in 2021. De stormen in februari bezorgde de brandweer ook handen vol werk. In totaal werden de hulpverleners 1.187 keer ingezet om hulp te verlenen bij storm- en wateroverlast.

3 januari 2023, 16:39

Het Weekoverzicht van Losser door Jannita Poort..

3 januari 2023, 11:11

Het Dinkeldal is een Natura 2000 gebied. Om te voldoen aan wet- en regelgeving is de stuurgroep Dinkeldal actief. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen.

2 januari 2023, 18:21

Op zondag 8 januari wordt de Driekoningen wandeltocht georganiseerd. Het vertrekpunt van de wandeling is dit jaar Erve Harbert in De Lutte.

2 januari 2023, 15:36

CuSo55+Losser organiseert binnenkort een cyclus van drie bijeenkomsten over het thema “ Leren luisteren naar klassieke muziek” o.l.v. Walter Fennis.

2 januari 2023, 15:21

Op verzoek van de gemeente Losser het onderstaande bericht over inleveren kerstboom en vuurwerkafval.

2 januari 2023, 14:59

Ook volgend seizoen zal John Gielink de hoofdtrainer van SV Losser zijn. Naast Gielink zullen ook assistenten Ron Naafs en Martijn Ensink aanblijven.

2 januari 2023, 14:52

Op zaterdag 28 januari organiseert Volley Overdinkel een volleybaltoernooi voor mixteams. Het volleybaltoernooi is speciaal bedoeld voor teams van bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, vriendengroepen en buurtverenigingen/buurten. Een mix-team moet minimaal met drie dames per team spelen, aangevuld met heren. 

2 januari 2023, 14:40

De papiercontainers aan de Nijverheidsstraat blijven staan. SV Losser stopt met de exploitatie maar dit wordt overgenomen door de Dinkelboys. Aanvankelijk zou SV Losser stoppen met de papiercontainer op 31 oktober, maar op verzoek van de gemeente is dit uitgesteld tot 31 december 2022. Nu de Dinkelboys het beheer overneemt blijft alles dus bij het oude.

1 januari 2023, 20:33

Erwin Bouwmann bracht zijn jeugd door in de Beekhoek. Hij woonde op de grens Losser Enschede, net in Enschede. Omdat buurtgenoten midwinterhoorn speelden rond de jaarwisseling, raakte hij geïnteresseerd in dit instrument. Op jeugdige leeftijd bespeelde hij het met plezier. Door werkzaamheden en andere omstandigheden heeft hij jaren geen gebruik gemaakt van de midwinterhoorn. Omdat de liefde voor het instrument niet geheel verdwenen was, is hij ongeveer 10 jaar geleden lid geworden van de Adventbloasers Losser.

31 december 2022, 19:20

Carbidschieten is altijd nog ongekend populair. Grote en kleine groepen mensen hebben er veel plezier aan, onder het genot van een drankje en een hapje. Ondanks de harde Zuid-Westerwind en de regen komen velen naar het gebeuren, waar vaak een tent is neergezet om de regen een beetje te ontwijken. De laatste dag van 2022 is een weerrecord. Nog niet eerder, sinds de weermetingen, is deze dag zo warm geweest.

Pagina's