nieuws

1 november 2023, 17:44

Ben je van plan om een woning te bouwen? Of je huidige woning te verbouwen? Dan kan het misschien verstandig zijn om nog dit jaar een omgevingsvergunning aan te vragen. Per 1 januari 2024 treedt de "Wet kwaliteitsborging" in werking. Deze wet regelt het bouwtoezicht. Nu is dit nog een taak van de gemeente, maar vanaf 1 januari 2024 wordt dit geprivatiseerd. Een kwaliteitsborger, een commerciële partij, zorgt dan voor het bouwtoezicht. In eerste instantie voor nieuwbouw van woningen, maar zoals het er nu voor staat halverwege 2024 ook voor verbouwingen. De naar verwachting hoge(re) kosten van het toezicht zijn dan voor de (toekomstige) woningeigenaar. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met telefoonnummer: 053 - 5377391 

1 november 2023, 12:34

Het IVN Oldezaal-Losser e.o. organiseert: op 15 november een lezing over ‘Optische Verschijnselen in Nederland’ door Peter Paul Hattinga Verschure. 

1 november 2023, 12:16

Vanaf 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht om bij elk huishouden het keukenafval gescheiden van het restafval in te zamelen. Dit wordt ook wel GFE-afval genoemd (Groente, Fruit en Etensresten). De meeste huishoudens in de gemeente Losser bieden keukenafval in de groene minicontainer aan. Voor bewoners van hoogbouw en appartementen is het scheiden van keukenafval van het restafval nu nog niet mogelijk. Het college van Burgemeester en wethouders wil dit nu rond de zomer van 2024 mogelijk maken met de invoering van de Biobox.

1 november 2023, 11:58

In 2020 zijn in de detailhandelsvisie kernwinkelgebieden vastgesteld met als doel de winkels zoveel mogelijk te concentreren in deze gebieden. Ook is op dat moment een subsidie beschikbaar gesteld om winkels te verplaatsen of te verfraaien. Deze subsidie liep tot eind 2023 en het college van B&W wil deze nu verlengen met 3 jaar.

1 november 2023, 11:21

Tijdens deze workshop op 18 november leer je om de pendel en wichelroede goed te gebruiken voor het opsporen van wateraders, opsporen van kabels en leidingen en het ontdekken van energieën van bomen, dieren en mensen. Tevens leer je om je eigen bron op te sporen (kruispunt van ondergrondse wateraders) zodat jezelf een put kunt slaan.

1 november 2023, 11:01

De advent staat weer voor de deur en dat betekent dat de voorbereidingen voor het Midwinterhoorn blazen weer volop in gang zijn. Ook dit seizoen gaan de voormannen van de Adventboasers weer helpen midwinterhoorns te bouwen.

31 oktober 2023, 22:07

Losser heeft grootse plannen met het centrum, maar hoe denken de Lossernaren daar zelf over? En hebben ze zelf nog mooie en goede ideeën voor het centrum.

31 oktober 2023, 15:29

Lekkere luchtjes uit de keuken, muziek vanuit de hele wereld en natuurlijk een hoop gezelligheid. Op vrijdagavond 24 november organiseren de dames van de internationale vrouwengroep HERA hun jaarlijkse culturele avond in ’t Trefhuus in Overdinkel. 

31 oktober 2023, 15:14

Op zondagmiddag 26 november tovert de Enschedese coverband Way Back de Erve Kraesgenberg weer om tot een waar dansparadijs. Na hun succesvolle optreden afgelopen september gaan de mannen van Way Back dus in de herhaling.

31 oktober 2023, 15:02

Het Jeugd- en Weekoverzicht van Losser door RTV-Losser van week 44.

30 oktober 2023, 18:09

CuSo55+Losser organiseert op woensdag 15 november een excursie naar het Rock en Popmuseum in Gronau. De deelnemers worden om 14.00 uur bij het museum verwacht.

30 oktober 2023, 17:55

Maar liefst 105 deelnemers gingen maandag of dinsdag van start met de Zwem4Daagse in Losser. De organisatie was zoals vanouds in handen van de Zwemclub Losser. Vijf dagen lang ontvingen zij met een enthousiast team de zwemmers knipten de bandjes en organiseerden zowel in de ochtend als avond leuke activiteiten voor de jeugd. Dit keer waren deze activiteiten in het thema van Halloween: van heksensoep maken tot bezemestafettes en van griezeldansen tot een Halloween disco. Andere hoogtepunten in het programma waren het waterpolotoernooitje en de duikclinic, verzorgd door de duikvereniging.

30 oktober 2023, 17:40

Op woensdag 8 november houdt muziekvereniging  DTKS haar maandelijkse inzamelingsactie van oud papier.

30 oktober 2023, 14:17

Ondanks de concurrentie van een aantal andere evenementen in de gemeente Losser was de viering van Halloween zaterdag in het centrum van Losser één groot feest.

29 oktober 2023, 15:17

Op 16 mei 2023 heeft de gemeenteraad de motie ‘Flexwonen en Tiny Houses’ aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om uiterlijk in oktober 2023 een concreet plan aan de raad te presenteren voor het realiseren van kleinschalige en flexibele woonvormen. De aanleiding voor deze motie is dat realisatie van kleinschalige of flexibele woonvormen kunnen voorzien in een behoefte voor starters, 1-persoonshuishoudens, mensen met een kleine beurs of die duurzamer en flexibeler willen leven. Op 17 oktober heeft het college een raadsinformatiebrief verzonden. 

29 oktober 2023, 14:46

Op zaterdag 11 november wordt om 16.00 uur Sint Maarten gevierd in de dagkapel van de H.M.Geboortekerk. Het is een viering van een half uurtje gericht op kleuters van 3 tot 7 jaar.

29 oktober 2023, 10:55

Vorige week zaterdag werd door de handbalvereniging Combinatie ’64 een Ladies Day georganiseerd voor de jongste jeugd. De kantine van de Fakkel werd omgebouwd tot een ware beautysalon. 

29 oktober 2023, 10:49

Vanwege het grote succes van vorig jaar en de vele positieve reacties die zij hebben mogen ontvangen hebben De Veldmuuskes en ’t Trefhuus te Overdinkel besloten wederom de handen ineen te slaan om een grandioos gala te organiseren en wel op vrijdag 15 december. Op het gala zal er plaats zijn voor lokaal en internationaal talent, zo zullen Revenge uit Overdinkel en De Münsterländer Dinkelfunken uit Gronau een optreden verzorgen. De muzikale omlijsting van het gala is in handen van de welbekende DJ Marlon.

29 oktober 2023, 10:38

Op dinsdag 7 november wordt door basisschool De Saller weer oud papier opgehaald. Vanaf 18.15 uur komen ouders langs om het papier op te halen.

27 oktober 2023, 16:42

11 november is de dag dat Losser Sint Maarten herdenkt. Want er is veel wat aan Sint Maarten doet denken. De Martinusschool heeft haar school-naamdag. We hebben een St. Maartenstraat. We vieren carnaval met de Martinikerlkes en wichter. Er staat een Martinustoren in het dorp. De schuttersvereniging heet Sinte Marten. In de katholieke kerk zijn twee glas-in-lood ramen met een afbeelding uit het leven van Sint Maarten.

Pagina's