Sociale Kaart

Radar Uitvoering

hier kun je zoeken naar organisaties voor ondersteuning bij werk en inkomen, jeugd en gezin of zorg en welzijn

Radar Uitvoering
Radar Uitvoering biedt begeleiding aan personen vanaf 14 jaar die problemen ervaren op het gebied van psychiatrie, verslaving, LVB, justitie of op een combinatie hiervan. Die problemen kunnen van invloed zijn op diverse leefgebieden.
Wat biedt deze organisatie u?
Radar Uitvoering biedt in Twente en in de Achterhoek intensieve ambulante begeleiding. Naast begeleiding bieden zijn ook individuele trainingen aan zoals sociale vaardigheidstraining, emotie regulatietraining, rots & water en agressie regulatietraining.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor een verwijzing kunt u zich aanmelden bij het WIJZ loket van de gemeente Losser, telefoonnummer: 053 5377 400.

Leeftijdscategorie: 
75 plus
12 tot 18 jaar
18 tot 24 jaar
24 tot 55 jaar
55 tot 75 jaar
Doelgroepen: 
alle doelgroepen

Contactgegevens

bezoekadres

Noordhollandstraat 4
7543 WB
Enschede
Telefoon: 
053 4619 226