Sociale Kaart

Stichting Man

hier kun je zoeken naar organisaties voor ondersteuning bij werk en inkomen, jeugd en gezin of zorg en welzijn

Stichting Man
De stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is ontstaan uit de wens van de atletiekvereniging Iphitos om een eigen baan te realiseren.
Wat biedt deze organisatie u?
Een accommodatie aan de Nitertweg, een accommodatie op de sportvelden van de voetbalverenigingen. Doelstelling van de accommodatie is dat deze geschikt moet zijn voor multifunctioneel gebruik. Ingericht als trainingscomplex voor de activiteiten van zowel Iphitos als de IJsclub maar daarnaast geschikt voor gebruik van diverse verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente Losser.

Leeftijdscategorie: 
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 24 jaar
24 tot 55 jaar
55 tot 75 jaar
75 plus
Doelgroepen: 
alle doelgroepen

Contactgegevens

bezoekadres

Nilantspad 3
7581 BB
Losser